Programmering

Har du ett problem som du vill lösa, men inte hittar något program som överensstämmer med dina behov? Behöver du en extra programmerare till ditt projekt? Jag är öppen både för att arbeta själv och att ingå i ett befintligt utvecklarteam. Min kompetens ligger främst i Java, men jag behärskar även C#, C++, C, Prolog och ytterligare några programmeringsspråk. Jag har erfarenhet av Linux-, Windows- och Android-arkitektur.

Mitt pris per timme är 360 kr inklusive moms.