Om Inclusoft

Inclusoft är ett enmansföretag vars affärsidé är att utveckla program och spel till datorer, smartmobiler, pekplattor och spelkonsoler, samt att utveckla webbplatser på uppdrag. Ledstjärnan i allt arbete är tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Historik

Året var 2013 och jag var nästan färdig med mina högskoleingenjörsstudier när jag startade eget företag. Namnet Inclusoft anspelar på de engelska orden inclusion (inkludering) och software (mjukvara). Då jag föddes med en funktionsnedsättning var jag mycket väl medveten om att både program och spel ofta har stora tillgänglighetsbrister. Med ett brinnande engagemang för tillgänglighet och inkludering satte jag igång och arbetade med mina idéer.

Det var inte förrän sensommaren 2017 som jag kunde ägna sig åt företaget på heltid. Innan dess har studier inom matematik, spelutveckling och språk kommit emellan, samt två års anställning som systemutvecklare på Mittuniversitetet.

Johan Nilsson

Jag är utbildad högskoleingenjör i datateknik och härstammar från Jämtland. Mitt stora intresse är självklart datorer och teknik och jag sitter gärna och programmerar även på fritiden. När jag ändå är ledig ser jag gärna film eller spelar spel. Jag har ett stort intresse av politik och samhällsfrågor. Tidvis har jag ägnat mig mycket åt ideellt arbete. Det är viktigt för mig att bidra med kunskap, tid och pengar till de som är i behov av det.

Förutom arbetet med Inclusoft har jag arbetat två år som systemutvecklare på Mittuniversitetet. Jag var ansvarig utvecklare för Mittuniversitetets webbplats för alumner. Jag var även delaktig i utvecklingen av studentportalen och lärplattformen. De ramverk jag jobbade med var Liferay (Java EE) och Moodle (PHP).

Jag har både en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen i datateknik, båda från Mittuniversitetet. Jag har läst kurser inom programmering (Java, C#, SQL, PHP, HTML, JavaScript, CSS, Prolog, C++, C, Assembler), operativsystem, nätverk, matematik, elektronik, ekonomi, miljövetenskap, språk (svenska, sydsamiska) och statistik.

Som jag nämnde har jag ägnat mig åt ideellt arbete. Jag var en av initiavtagarna till att år 2015 starta Neuroförbundet Jämtland/Härjedalen, en ideell förening som verkar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Jag satt som ordförande under föreningens första verksamhetsår.

Jag har suttit i styrelsen för Parasport Jämtland-Härjedalen (tidigare Jämtland-Härjedalens handikappidrottsförbund) i flera omgångar genom åren. Det är en förening som verkar för att utveckla parasport (tidigare handikappidrott) i länet.

Mellan åren 2006 och 2010 fanns Swecasters som var Sveriges största förening för svenska amatörpodcastare. Jag var en av initiativtagarna och satt i styrelsen som sekreterare under alla år. Jag har själv en podcast som jag startade redan 2005, men sen ett par år tillbaka ligger den i träda på grund av tidsbrist.