Dokumentation

De flesta utvecklare inser vikten av att dokumentera kod och design. Det är bra för dig som utvecklare, ditt arbetslag, dina chefer och även dina kunder. Ändå är det många som inte dokumenterar som de borde. Varför? Anledningarna kan vara olika, men främst handlar det antagligen om tidsbrist. Du som utvecklare ska hinna med så mycket programmerande som möjligt att det helt enkelt inte hinns med att skriva dokumentation.

Jag kan ta över dokumentationen, antingen löpande under utveckling eller i slutskedet. Givetvis tecknar jag sekretessavtal med dig för att du ska känna dig helt säker att lämna över din kod.

Mitt pris per timme är 298 kr inklusive moms.